Teamontwikkeling, een escaperoom voor meer dan teambuilding alleen

Teambuilding? Of is dit meer? Escape rooms worden steeds vaker door teams en bedrijven bezocht. Logisch, want het is ontzettend leuk om samen te doen. Je bent samen weg, je bent met wat anders bezig dan werk en het is een prima manier van teambuilding. Maar is dat wat jullie zoeken? Of willen jullie meer? Als jullie meer verdieping zoeken, dan zitten jullie bij onze escaperoom voor teamontwikkeling goed.

Teamontwikkeling

Een goede escape room is ook leerzaam. Door de tijdsdruk kom je er samen heel snel achter wie welke rol in het team vervult. Wie doet wat wanneer je snel besluiten moet maken? Wie neemt het voortouw, en wie knoopt de eindjes aan elkaar?

Zowel de deelnemers als de begeleiders zien dingen gebeuren die treffend zijn voor personen of een team. Wat kun je hier van leren? Deze escaperoom geeft veel inzichten die ook terug te zien zijn in de praktijk. Om deze inzichten ruimte te geven, is er altijd naderhand een nabespreking. Ook verschillende theorieën rondom teamontwikkeling kunnen dan besproken worden, omdat deze in de praktijk ervaren zijn.

De basis van de Escape Room: De theorie

Alle puzzels in de escape room zijn gebaseerd op verschillende kwaliteiten die een goed team nodig heeft. Een gedeelte van de puzzels is gericht op individueel gedrag. Verschillende mensen kiezen voor verschillende uitdagingen. Wie neigt waar naar toe, en wat zegt dit over diens talenten? Een ander deel van de puzzels legt de focus op de kwaliteiten van het team. Hoe pakken jullie dingen aan? Waar is jullie team goed in, en waarom?

De escaperoom is gebouwd op een theoretische basis met de focus op teamontwikkeling. We gebruiken o.a. het Insights Discovery Model om te kijken naar elkaars talenten en kwaliteiten. Hoe we dat doen wordt op deze pagina uitgelegd.

Tuckmans stadia: Forming, storming, norming, performing

Het verloop van de escaperoom is gebaseerd op Tuckmans stadia van groepsvorming. Op deze manier kunnen we de groepsontwikkeling inzichtelijk maken tijdens de nabespreking. Hoe dit model precies in de escaperoom is verwerkt, dat is natuurlijk nog een verrassing.

Nabespreking: De debrief

Onze escaperoom bestaat altijd uit twee delen: De escaperoom en de nabespreking. In de nabespreking gaan we in op de gebeurtenissen in de escaperoom. Een nabespreking bestaat meestal uit drie fases: De puzzels bespreken (en alle vrijgekomen energie en adrenaline de ruimte geven), wat gebeurde er tussen de deelnemers en hoe is dit door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De nabespreking gaat altijd in overleg met jullie als opdrachtgever. Waar de focus op moet liggen, hoe lang het moet duren, wat de toon moet zijn: Dit gaat allemaal in overleg met jullie.